Литература по законодательству

altПеречень литературы, законодательных Актов и других документов, относящихся к институту Договора купли-продажи:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Житловий кодекс Української РСР
 3. кодекс України
 4. про шлюб та сім\’ю України
 5. Кодекс України про адміністративне правопорушення
 6. кодекс України
 7. Кримінально — процесуальний кодекс України
 8. Цивільний кодекс Української РСР
 9. процесуальний кодекс України
 10. Закон України \»Про банкрутство\» від 14 травня 1992 р.

altПеречень литературы, законодательных Актов и других документов, относящихся к институту Договора купли-продажи:

 1. Конституція України від 28 червня 1996 р.
 2. Житловий кодекс Української РСР
 3. кодекс України
 4. про шлюб та сім\’ю України
 5. Кодекс України про адміністративне правопорушення
 6. кодекс України
 7. Кримінально — процесуальний кодекс України
 8. Цивільний кодекс Української РСР
 9. процесуальний кодекс України
 10. Закон України \»Про банкрутство\» від 14 травня 1992 р.
 11. Закон України \»Про власність\» від 7 лютого 1991 р.
 12. Закон України \»Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України\» від 7 липня 1992 р.
 13. Закон України \»Про господарські товариства\» від 19 вересня 1991р.
 14. Закон України \»Про заставу\» від 2 жовтня 1991 р.
 15. Закон України \»Про кооперацію в СРСР\» від 6 червня 1990 р.
 16. Закон України \»Про місцеве самоврядування в Україні\» від 21 травня 1997 р.
 17. Закон України \»Про нотаріат\» від 2 вересня 1993 р.
 18. Закон України \»Про об\’єднання громадян\» від 16 червня 1992 р.
 19. Закон України \»Про оренду державного та комунального майна\» від 10 квітня 1992 р.
 20. Закон України \»Про підприємства в Україні\» від 27 березня 1991р.
 21. Закон України \»Про приватизацію державного житлового фонду\» від 19 червня 1992 р.
 22. Закон України \»Про приватизацію майна державних підприємств\» від 19 лютого 1997 р.
 23. Закон України \»Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)\» від 15 травня 1996 р.
 24. Закон України \»Про передачу об\’єктів права державної та комунальної власності\» від 3 березня 1998 р.
 25. Закон України \»Про споживчу кооперацію\» від 10 квітня 1992 р.
 26. Закон України \»Про страхування\» від 7 березня 1996 р.
 27. Закон України \»Про товарну біржу\» від 10 грудня 1991 р.
 28. Закон України \»Про форми власності на землю\» від 30 січня 1992 р.
 29. Закон України \»Про ціни і ціноутворення\» від 3 грудня 1990 р.
 30. Закон України \»Про економічну самостійність Української РСР\» від 3 серпня 1990 р.
 31. Проект Закону України \»Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно\» від 16 вересня 1997 р.
 32. Проект Закону України \»Про податок на нерухоме майно\» від 2 грудня 1996 р.
 33. Проект Закону України \»Про ріелторську діяльність\» від 2 грудня 1997 р.
 34. Указ Президента України \»Про впорядкування справляння плати за вчинення нотаріальних дій\» від 10 липня 1998 р.
 35. Указ Президента України \»Про єдину систему органів приватизації в Україні\» від 19 лютого 1994 р.
 36. Указ Президента України \»Про приватизацію об\’єктів незавершеного будівництва\» від 14 жовтня 1994 р.
 37. Указ Президента України \»Про створення єдиної системи державних органів земельних ресурсів\» від 6 січня 1996 р.
 38. Декрет Кабінету Міністрів України \»Про державне мито\» від 21 січня 1993 р.
 39. Декрет Кабінету Міністрів України \»Про приватизацію земельних ділянок\» від 26 грудня 1992 р.
 40. Інструкція про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 18 червня 1994 р.
 41. Інструкції про порядок державної реєстрації права власності на об\’єкти нерухомого майна, що перебувають у власності юридичних або фізичних осіб, затверджена наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 9 червня 1998 р.
 42. Інструкція про порядок обчислення та справляння державного мита, затверджена наказом Головної державної податкової інспекції України від 22 квітня 1993 р.
 43. Постанова Кабінету Міністрів України \»Про порядок ведення державного земельного кадастру\» від 12січня 1993 р.
 44. Положення про порядок передачі квартир (будинків) у власність громадян, затверджене Держжитлокомунгоспом від 15 вересня 1992 р.
 45. Положення про державну реєстрацію об\’єктів підприємницької діяльності, затверджене Кабінетом Міністрів України 25 травня 1998 р.
 46. Положення про застосування способів приватизації майна державних підприємств, затверджене наказом Фонду Держмайна України від 4 лютого 1993 р.
 47. Тимчасове положення про Фонд Державного майна України, затверджене постановою Верховної Ради України від 7 червня 1992 р.
 48. Постанова Верховної Ради України \»Про право власності на окремі види майна\» від 17 червня 1992 р.
 49. Постанова Верховної Ради України \»Про прискорення земельної реформи та приватизації землі\» від 13 березня 1992р.
 50. Постанова Верховної Ради \»Про управління державним майном підприємств, установ та організацій, що є у загальнодержавної власності\» від 14 лютого 1992 р.
 51. Постанова Кабінету Міністрів України \»Порядок обміну, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, яке переходить у власність держави та розпорядження ним\» від 25 серпня 1998 р.
 52. Постанова Кабінету Міністрів України \»Про затвердження типових положень про місцеві державні органи земельних ресурсів\» від 7 серпня 1996 р.
 53. Постанова Пленуму Верховного суду України \»Про судову практику у справах про визнання угод недійсними\» від 28 квітня 1978 р.
 54. Правила державної реєстрації об\’эктів нерухомого майна, що знаходяться у власності юридичних та фізичних осіб, затверджені Державного комітету по житлово — комунальному господарству (нині — Держбуд Украіни) від 13 грудня 1995 р.
 55. Концепція роздержавлення майна, земель та житла, затверджена Верховною Радою України 1992 р.
 56. Газета \»Бизнес\» № 9 от 1 марта 1999 года, статья И. Геллера \»Первично то, что вторично\».
 57. Газета \»Бизнес\» № 12 от 22 марта 1999 года, статья И. Геллера \»Биржи регионами сильны\».
 58. Газета \»Бизнес\» № 20 от 17 мая 1999 года, статья И. Олейник \»Посидим, о делах наших скорбных покалякаем\».
 59. Газета \»Бизнес\» № 22 от 31 мая 1999 года, статья И. Геллера \»Недвижимость скоро рухнет\».
 60. Газета \»Бизнес\» № 43 от 25 октября 1999 года, статья И. Геллера \»На четверть подешевеет столичный рынок жилья за 1999 год\».
 61. Газета \»Бизнес\» № 47 от 22 ноября 1999 года, статья И. Олейник \»Чем лучше дела — тем крыша дороже\».
 62. \»Законодавство України про нотаріат\», збірник офіційних нормативних актів, В.С. Ковальський, Київ, Юрінком Інтер — 1998 р.
 63. \»Законодавство України про нерухомість\», збірник офіційних нормативних актів, Я.М. Гутарін, Київ, Юрінком Інтер — 1999 р.
 64. \»Зобов\’язальне право. Теорія і практика\», навчальний посібник за редакцією д.ю.н. О.В. Дзери , Київ, Юріком Інтер-2000 р.
 65. \»Постанови Пленуму Верховного суду України (1995-1998). Правові позиції щодо розгляду судами окремих категорій цивільних справ\», відповідальний редактор П.І. Шевчук, Київ, Юрінком Інтер -1998 р.
 66. \»Цивільний кодекс України\», науково — практичний коментар за редакцією д.ю.н. Є.О. Харитонова, Харків, Одіссей-2000 р.
 67. \»Юридический справочник для населения\», в двух книгах, Донецк, Сталкер-1996 г.
 68. \»Юридический справ очник на каждый день в вопросах и ответах\», Ю. А. Заика, Киев, Сигнал-1997 г.
 69. \»Цивільне право\», підручник у двох книгах за редакцією О.В. Дзери, Київ, Юрінком Інтер-2000 р.